Mies en Wies en de Brief

Douwe wreef eens in zijn ogen en keek naar de brief. Hij wreef nog eens, maar hij kon het adres niet ontcijferen.
Hij zuchtte diep en vroeg aan de meisjes of zij misschien konden zien wiens naam erop stond. Mies en Wies konden door de viezigheid ook niet lezen voor wie de brief bestemd was.

tekening voor het kinderboek Mies en Wies, geschreven door Anne-Juul de Haan
materiaal: oost-indische inkt en aquarel